Scopul Conferinței

Scopul Conferinței INFLUENȚĂ19 constă în asistarea liderilor și a liderilor potențiali
în procesul dezvoltării lor în vederea îndeplinirii cu succes a responsabilității
încredințate de Domnul Isus – ucenicia intențională a oricărei persoane.

Obiectivele Conferinței INFLUENȚĂ19 sunt: 
1. facilitarea unui mediu relațional pentru lideri și lideri potențiali, 
2. identificarea celor mai eficiente căi pentru organizare a bisericii și activității ei de bază, 
3. schimb de experiență în conducere,
4. înzestrarea liderilor și liderilor potențiali cu unelte și materiale actualizate.